...
*** Copyright © 2018 by DSBS-Transport∑ All Rights reserved  ***  Disclamer ***
Disclaimer

Gebruik van deze website, het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van de website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Internet:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door DSBS Transport de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. DSBS Transport is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.
DSBS Transport is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan.

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen,artikelen,en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster of door de directie van DSBS Transport.

Teksten en tarieven op de Website
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

E-mail:
Alle e-mailberichten van DSBS Transport (met eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Als de boodschap van de e-mail niet voor u is bestemd vernietig deze dan inclusief eventuele bijlagen en informeer de afzender.
Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort. Enkel daartoe aangewezen medewerkers zijn geautoriseerd om contracten af te sluiten.

Linken naar deze site
Het is de gebruiker van de website van DSBS Transport.nl toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aan te brengen naar deze website.

DSBS Transport kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.(inclusief de tekst van deze disclaimer)
Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.